Title Image

Kvaliteet

Spetsialistid lehtmetalli töötlemise alal

TEGEVUSKAVA

KVALITEEDI- JA KESKKONNAALANE TEGEVUSKAVA

  • Kvaliteet ja keskkonnasäästlik areng on vältimatu eeldus ettevõtte pikaajalise toimimise ja edu saavutamiseks ning kvaliteetse elukeskkonna kindlustamiseks.
  • Kvaliteet tähendab toodete ja teenuste vastavust kliendi kindlaksmääratud vajadustele ja ootustele ning seonduvatele regulatiivsetele nõuetele.
  • Kliendile pakutavate toodete ja teenuste pideva kvaliteedi tagamiseks on vajalik ettevõtte protsesside efektiivne toimimine.
  • Protsesside pidevaks toimimiseks tagab ettevõte vajalikud ressursid ning oma koolitatud ja motiveeritud personali kõrgetasemelise töö.
  • Ettevõtte keskkonnasäästliku arengu ja jätkusuutlikkuse tagab protsesside ja tulemuslikkuse pidev parendamine.
  • Ettevõtte personal tegutseb keskkonda ja ressursse säästvalt ning vastavuses kehtivate keskkonnaalaste õigusaktidega tagamaks ettevõtte tegevusest tuleneva keskkonnamõju vähendamine.
  • Investeeringute teostamisel arvestatakse kaasnevate keskkonnamõjudega ja eelistatakse keskkonnasäästlikumaid lahendusi.
  • ALISE TECHNIC järgib rahvusvaheliste standardite ISO 9001 ja ISO 14001 põhimõtteid.
Kvaliteet

ISO 9001 kvaliteedisertifikaadi omanikuna on Alise Technic uhke oma kvaliteedikontrolli taseme ja tootekvaliteedi üle. Alates kliendi joonistest ja materjalihankest kuni valmistoote lõpliku kontrollini suudab Alise Technic järgida ka kõige nõudlikuma kliendi soove ja nõudmisi.

Keskkond

ISO 14001 sertifikaadi valdajana usub Alise Technic, et keskkonnasäästlik areng ning – tootmine on vältimatu eeldus tagamaks ettevõtte pikaajaline toimimine ja järjepidevus ning kvaliteetne elukeskkond.

Alise Technic OÜ on sõlminud lepingu Tootjavastutusorganisatsioon OÜ-ga (ehk TVO) pakendiseaduse nõuete täitmiseks. Lepingujärgselt on Alise Technic võtnud omale kohustused, mis puudutavad pakendijäätmete kogumist, taaskasutamist ja aruandlust TVO-le. Sellisel moel panustab Alise Technic pakendijäätmete kogumisse, sorteerimisse ja taaskasutusse suunamisse, eelkõige nende pakendite ja pakendijäätmete osas, mis tavapäraselt tarbijateni ja seega ka kogumispunktidesse ei jõua.

Tarnekindlus

Kliendi poolt eeldatav tarnetäpsus on meie jaoks olulise tähtsusega ning mingeid kõrvalekaldeid seal lubada ei saa.