Title Image

Laatu

Metallilevytöiden asiantuntijat

TOIMINTASUUNNITELMA

LAADUN JA YMPÄRISTÖN TOIMINTASUUNNITELMA

  • Laatu ja ympäristöystävällinen kehitys ovat välttämätön edellytys yrityksen pitkäaikaisen toiminnan ja menestyksen saavuttamiseksi sekä laadukkaan elinympäristön varmistamiseksi.
  • Laatu tarkoittaa tuotteiden ja palveluiden sopeuttamista vastaamaan asiakkaan esittämiä tarpeita ja odotuksia sekä niihin liittyviä sääntelyvaatimuksia.
  • Asiakkaille tarjottavien tuotteiden ja palveluiden laadun takaamisessa on olennaista yritysprosessien tehokkuus.
  • Yrityksen resurssit ja koulutetun sekä motivoituneen henkilökunnan työskentely takaavat yritysprosessien jatkuvan toimivuuden.
  • Yritysprosessien ja tuloksellisuuden jatkuva kehittäminen takaavat yrityksen ympäristöystävällisen kehityksen ja jatkuvuuden.
  • Yrityksen henkilökunta toimii ympäristöä ja raaka-aineita säästävällä tavalla sekä ympäristölainsäädäntöä noudattamalla varmistaen yrityksen toiminnasta koituvien ympäristövaikutusten vähenemisen.
  • Investoinneissa otetaan huomioon ympäristövaikutukset ja suositaan ympäristöystävällisempiä ratkaisuja.
  • ALISE TECHNIC noudattaa kansainvälisten ISO 9001- ja ISO 14001-standardien periaatteita.
LAATU

Alise Technic on ISO 9001-laatusertifikaatin haltijana ylpeä oman laaduntarkkailunsa tasosta ja tuotteidensa laadukkuudesta. Alise Technic pystyy noudattamaan kaikkein vaativimmankin asiakkaan toiveita ja vaatimuksia aina asiakkaan suunnitelmapiirustuksista lopputuotteen loppukontrolliin asti.

YMPÄRISTÖ

ISO 14001-sertifikaatin haltijana Alise Technic uskoo, että ympäristöystävällinen kehitys ja tuotanto ovat välttämättömiä edellytyksiä yrityksen pitkäaikaisen toiminnan ja jatkuvuuden sekä laadukkaan elinympäristön takaamiseksi.

Alise Technic OÜ on solminut sopimuksen Viron tuottajavastuujärjestö Tootjavastutusorganisatsioon OÜ:n (TVO) kanssa pakkauslain vaatimusten täyttämiseksi. Sopimuksessa Alise Technic on sitoutunut pakkausjätteen keräykseen ja kierrätykseen sekä selontekojen antamiseen TVO:lle. Tällä tavoin Alise Technic panostaa pakkausjätteen keräykseen, lajitteluun ja kierrätykseen ennen kaikkea sellaisten pakkausten ja pakkausjätteiden osalta, jotka eivät päädy kuluttajille ja siten keräyspisteisiin asti.

TOIMITUSVARMUUS

Asiakkaiden edellyttämä toimitusvarmuus on meille olennainen seikka, emmekä salli itsellemme minkäänlaisia poikkeamia siitä.